Analiza transakcji finansowych w „Przeglądzie” ABW

abw„Organy ścigania, prowadząc sprawę czy to na etapie czynności operacyjnych, czy też czynności procesowych, skupiają się na  zebraniu maksymalnie dużej ilości informacji oraz materiału dowodowego. Aby jednak materiał ten przyczynił się  do ustalenia istotnych okoliczności sprawy, a następnie doprowadził do ustalenia sprawców popełnionych przestępstw, musi zostać w odpowiedni sposób przetworzony i przeanalizowany. Tym zaś elementem, który pozwala połączyć liczne, z pozoru niezwiązane z sobą informacje, jest właśnie analiza kryminalna.

-pisze Magdalena Kołdys, autorka artykułu pt. Analiza przepływów finansowych jako szczególna technika analizy kryminalnej. Praktyczne wykorzystanie. Artykuł ukazał się w 2015 r. na łamach wydawanego przez ABW „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

„Omawiając problematykę analizy przepływów finansowych, należy zaznaczyć, że spośród opisanych powyżej form i metod analitycznych, ta w obecnym stanie rozwoju technicznego, informacyjnego oraz społecznego wydaje się być najważniejsza. Najważniejsza i zarazem najbardziej czasochłonna oraz wymagająca dużych nakładów pieniężnych i ogromnej wiedzy oraz umiejętności, zarówno w odniesieniu do ogólnie pojmowanej informatyki, prawa, ekonomii, jak i wiedzy stricte specjalistycznej – rachunkowości, bankowości, obrotu paliwami płynnymi, produktami stalowymi oraz informatyki śledczej.”

Podkreślając aspekt wykorzystania wiedzy specjalistycznej w analizie kryminalnej, autorka jako przykład wskazuje analizę finansową ponad 250 rachunków bankowych i dokumentacji finansowo-księgowej, w sprawie Amber Gold, w której wystąpiło ponad 18 tys. pokrzywdzonych i ponad 851 mln. zł strat. W tej jak i w innych sprawach o poważną przestępczość ekonomiczną kluczowym wydaje się działanie analityków, ukierunkowane na:

  • odtworzenie śladu księgowego,
  • ustalenie tożsamości i roli osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w działalność przestępczą,
  • ustalenie wysokości wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa,
  • ustalenie miejsca przechowywania wartości majątkowych pochodzących z czynów zabronionych w celu ich zajęcia, zabezpieczenia, orzeczenia przepadku lub egzekucji.

Problem pojawia się, gdy ma się do dyspozycji dane operacji finansowych z kilkunastu kont bankowych, zwłaszcza jeśli są to dane za dość długi okres. Wykonanie czynności analitycznych w takich warunkach bez możliwości skorzystania ze specjalistycznego oprogramowania byłoby już znacznie utrudnione, o ile w ogóle możliwe. W takim zaś przypadku osiągnięcie celu założonego na wstępie analizy jest możliwe jedynie w ramach ścisłej współpracy i wymiany informacji na linii zlecający–analityk. Pełna współpraca oraz prowadzona na bieżąco wymiana informacji jest więc w takich sytuacjach decydująca dla skutecznego wykonywanych czynności analitycznych.

 

Z postawionymi tezami nie sposób się nie zgodzić a omówione w artykule przykłady spraw, w które zaangażowany był analityk, dosadnie wskazują jakie ustalenia można poczynić li i tylko w oparciu o skrupulatną analizę danych bankowych, o czym wspominaliśmy już na łamach naszej strony w kwietniowym artykule o analizie finansowej.

Do przeczytania całego artykułu Magdaleny Kołdys nakłaniamy każdego, kto choć trochę interesuje się analizą kryminalną spraw gospodarczych. W skondensowany i ciekawy sposób autorka przeprowadza nas przez wszystkie kluczowe aspekty analizy kryminalnej przepływów finansowych oraz przez meandry materiałów źródłowych i możliwości analitycznego oprogramowania.

ŹRÓDŁO: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW 13 (7) 2015 (HTML), Magdalena Kołdys Analiza przepływów finansowych jako szczególna technika analizy kryminalnej. Praktyczne wykorzystanie (PDF)

ŹRÓDŁO OBRAZKA: Obrazek wykonano za pomocą Wordclouds

Dodaj komentarz