„Sankey diagram” czyli jak audytorzy idą za pieniądzem

„Analizując przepływy finansowe przedsiębiorstw, często zadajemy sobie pytanie z jakich źródeł pochodzą środki finansowe oraz, co ważniejsze, gdzie trafiły dalej? Odpowiedź na to pytanie zazwyczaj nie jest prosta podobnie jak jej przekazanie w jasny i czytelny sposób.

Rozwiązaniem dla prezentacji przepływów jest wykres Sankey’a. Pod tą nazwą kryje się wykres przedstawiający bilansujące się strumienie, w których kierunek strzałki wskazuje na kierunek przepływu (wpływy bądź wypływy z podmiotu gospodarczego), natomiast szerokość strumienia odzwierciedla jego wielkość lub wartość.

sankey

Wymyślony przez kaptiana Matthew Sankeya wykres służył początkowo do prezentacji danych odnośnie sprawności silników – dopiero potem zyskał szerokie zastosowanie w naukach o przyrodzie, a także w analizie przepływów pieniężnych. (…)

W analogiczny sposób można przedstawiać wyniki analizy kryminalnej wyciągów bankowych. Głównym celem takich analiz jest wskazanie beneficjentów przelewów środków pochodzących z działalności niezgodnej z prawem, a także źródeł finansowania takiej działalności.”

ŹRÓDŁO: Follow the money, czyli wykres Sankeya pokazuje gdzie są pieniądze

ŹRÓDŁO OBRAZKA: “Follow the Money” Visio Sankey Diagram

Dodaj komentarz