Powiązania terroryzmu i grup przestępczych silniejsze niż myślisz

Thomson Reuters Word-Check to baza danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP – Politically Exposed Person) oraz osób i organizacji podwyższonego ryzyka, w tym terrorystów, przestępców i zorganizowanych grup przestępczych, używana do identyfikowania m.in. poważnych zagrożeń finansowych.W kooperacji z Centrum Zwalczania Terroryzmu (Combating Terrorism Center) Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point, Thomson Reuters Word-Check przeprowadził badania analityczne, które ujawniły powiązania pomiędzy terroryzmem a grupami zajmującymi się poważną przestępczością, szczególnie silne w krajach dobrze rozwiniętych.

Analizie danych poddano powiązania społeczne tych, którzy czerpią profity z różnego rodzaju działalności przestępczej, w tym handlarzy narkotykami, członków zorganizowanych grup przestępczych, handlarzy ludźmi i osób zaangażowanych w korupcję polityczną a znanymi grupami terrorystycznymi. Analiza sieci 15 tys. powiązań obejmowała przeszło 2,7 tys. osób ze 122 krajów.

Badania te uprawdopodobniły istnienie samoorganizującego się systemu, w którym powiązania osobowe rozkładają się przekrojowo przez wszystkie szczeble i etapy działalności przestępczej i terrorystycznej. Nawet 35% wszystkich analizowanych przestępców i osób podejrzewanych o udział w poważnych czynach przestępczych, przecięło drogę z przedstawicielami grup terrorystycznych. Co ciekawe wykazano także, że transgraniczna pozycja niektórych inwdywiuum powiązanych z terroryzmem, czyni z nich pożądanych łączników nie powiązanych ze sobą zorganizowanych grup przestępczych. W wyniku analizy uznano bowiem grupy terrorystyczne za bardziej centryczne niż te czysto kryminalne.

Na deser badacze danych serwują także gorzką uwagę, na temat funkcjonowania systemu wykrywania aktorów teatru przestępczego i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zgodnie z ich opinią analiza danych w instytucjach rządowych jest rozwinięta niewystarczająco w stosunku do zagrożenia, rosnącej ilości źródeł danych i nowoczesnych narzędzi analitycznych. Skuteczność w zwalczaniu tych niebezpieczeństw wymaga bowiem kreatywnego podejścia, zadawania nieszablonowych pytań i współpracy pomiędzy instytucjami znacznie większej, niż odbywało się to do tej pory.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak wygląda praca analityków przy sprawach związanych z działalnością terrorystyczną, przeczytaj też nasz artykuł: Jak analitycy łapią terrorystów? – Według GCHQ.

ŹRÓDŁO: Terrorist and criminal networks, more connected than you think, Risky Business: The Global Threat Network and the Politics of Contraband

* Niniejszy artykuł nie jest tłumaczeniem, lecz swobodnym omówieniem treści zawartych w publikacjach źródłowych.

Dodaj komentarz