Celnicy, analiza i GIS

celnicy„Analiza kryminalna i systemy informacji geograficznej wykorzystywane w zwalczaniu przestępczości” – to międzynarodowa konferencja, która w listopadzie ubiegłego roku odbyła się we Wrocławiu. Celnicy, będący organizatorami spotkania, zaprosili na nią przedstawicieli niemieckich i czeskich urzędów celnych, polskiej policji, urzędów skarbowych, służb specjalnych, uczelni i producentów oprogramowania do analiz geograficznych.

„…kulminacyjny punkt stanowiło przekazanie międzynarodowej nagrody firmy ESRI, która dostarcza oprogramowanie służące do stosowania technologii bazującej na systemie informacji geograficznej (GIS) na całym świecie. Służba Celna RP znalazła się w gronie 180 firm i instytucji, które wyróżniono za innowacyjne wykorzystywanie tej technologii i stworzenie niestandardowego systemu analiz. Nagrodę SAG AWARD (Special Achievement In GIS – 2016; Specjalne Osiągnięcie w GIS w roku 2016) odebrał Zastępca Szefa Służby Celnej – insp. Jerzy Chrobak.

(…) w Izbie Celnej we Wrocławiu od października bieżącego roku działa jako Centrum Kompetencyjne jednostka centralna: Referat Analizy Kryminalnej i Systemów Wsparcia, który koordynuje pracę analityków kryminalnych i jest odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój analizy kryminalnej w Służbie Celnej a także wsparcie merytoryczne i techniczne Systemu Informacji Geograficznej. (…)

Podczas konferencji zapowiedziana została bliska współpraca z Katedrą Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Komendą Główną Policją i poszczególnymi komendami wojewódzkimi, Departamentem Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz innymi służbami i instytucjami na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa ekonomicznego Państwa.”

ŹRÓDŁO: Izba Celna we Wrocławiu

Dodaj komentarz