Kiedy analiza kryminalna jest stratą czasu?

„Nigdy!” – zakrzyknąłby pewnie niejeden analityk, znający możliwości tego narzędzia. I słusznie, ale tylko przy założeniu, że wszystkie strony uczestniczące w procesie powstawania analizy wiedzą „jak to działa”. Niestety, często jest zupełnie przeciwnie. Z braku spójnej i szeroko zakrojonej akcji informacyjnej oraz przez pewną ostrożność czy pobłażliwość, z jaką podchodzi się do tej wcale nie oczywistej metody badania materiału dowodowego, niedostatki w wiedzy uzupełniane są często intuicją. Zawodną w tym przypadku, bo analiza kryminalna na każdym etapie, także tym poprzedzającym proces jej powstawania, wymaga przede wszystkim rzetelnej wiedzy.

Dlatego w praktyce zbyt często zdarza się, że analitycy niepotrzebnie tracą czas na bezsensowne i nieużyteczne działania. Kiedy?

analiza kryminalna

Dodaj komentarz