7 wzorców zachowań przestępczych

Wzorzec zachowania przestępczego to dwa lub więcej przestępstw, które wydają się unikalne ze względu na podobieństwo jakie między nimi zachodzi. Podobieństwo to może się ujawniać w różnych czynnikach: w zachowaniu sprawcy, charakterystyce ofiar, miejscu w którym się wydarzyły czy gatunku skradzionych dóbr. Ujawnione cechy wspólne znacząco odróżniają wzorcowe przestępstwa od innych, spoza wzorca, które pojawiają się na podobnym obszarze czy w określonym czasie.

IACA (International Association of Crime Analysis) wskazuje na 7 podstawowych wzorców zachowań przestępczych, które pozwalają na zauważenie i zdefiniowanie samego wzorca. A oto one:

1. Seria (series) – grupa podobnych przestępstw, które mogły zostać popełnione przez tą samą osobę lub grupę osób, działającą wspólnie. Np. cztery podpalenia lokali prowadzących działalność komercyjną, w których okolicy zaobserwowano mężczyznę w wieku 45-50 lat, noszący żółte dresowe spodnie , czarną bluzę z kapturem i żółtą czapkę z daszkiem z napisem Yankees. Mężczyzna w każdym przypadku oddalał się szybko z miejsca pożaru zaraz po tym, jak uruchomił się alarm przeciwpożarowy.

2. Spree – specyficzna forma przestępstw seryjnych charakteryzujących się wysoką frekwencją czynów w bardzo krótkim okresie czasu. Np. seria kradzieży akcesoriów lub przedmiotów z samochodów na parkingu podziemnym, które zdarzyły się w przeciągu godziny.

3. Hot prey – grupa przestępstw popełnionych przez jedną bądź więcej osób, których ofiary łączą wyraziste wspólne cechy. Np. dziesięć napadów w przeciągu dwóch miesięcy na nietrzeźwe osoby, powracające w weekend nocą z barów i restauracji.

4. Hot product – grupa przestępstw popełnionych przez jedną bądź więcej osób, które łączy ze sobą rodzaj skradzionych dóbr. Np. 30 kradzieży z samochodów nawigacji GPS w przeciągu trzech miesięcy.

5. Hot spot – grupa podobnych przestępstw popełnionych przez jedną bądź więcej osób w miejscach położonych niedaleko siebie bądź w jednej okolicy (np. dzielnicy). Np. osiem włamań, które wydarzyły się w dzień w mieszkalnej dzielnicy podmiejskiej, w których nie odnaleziono jak dotąd podobieństw w sposobie dostania się do budynku i nie zidentyfikowano sprawców.

6. Hot place – grupa podobnych przestępstw popełnionych przez jedną bądź więcej osób w tym samym miejscu. Np. lokalne kino, które doświadczyło piętnastu kradzieży z samochodów, kilku najazdów graficiarzy oraz dwóch napadów z bronią w ręku na klientów na parkingu, w przeciągu jednego miesiąca.

7. Hot setting – grupa przestępstw popełnionych przez jedną bądź więcej osób, w których podobny jest typ miejsca w których się wydarzyły. Np. seria czternastu kradzieży z firmowych wanów i ciężarówek zaparkowanych nocą w dzielnicach mieszkalnych, w przeciągu 3 tygodni.

Każdy z tych wzorców, co oczywiste, wymaga nieco innego podejścia analitycznego i użycia innych technik pracy, na przykład analiza przestępstw pasujących do wzorca hot prey wymaga stworzenia wyczerpującej charakterystyki ofiar (analiza profilu ogólnego) a hot spot – naniesienia czynów na mapy (geoanaliza).

ŹRÓDŁO: Crime Pattern Definitions for Tactical Analysis (IACA)

Dodaj komentarz